Untitled Document
   
 

[ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2557]

[ โรงเรียนบ้านดอยช้าง จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นป.4-6]

[กลุ่มเพื่อจุฬา 2523 รวมน้ำใจ มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านดอยช้าง]

[โรงเรียนบ้านดอยช้าง ร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ]

[โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต้อนรับท่านผู้อำนวยการสวง กองจักร]

[กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ]

[โรงเรียนบ้านดอยช้าง จัดกิจกรรมงาน วันวชิราวุธ ]

[ห่มรักให้คลายหนาว]

 
>> ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน105ล/58(ข)ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน   
วันที่: 08 เม.ย. 2558  เวลา: 15:30:21
>> ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2558  
วันที่: 03 เม.ย. 2558  เวลา: 17:00:59
>> ผลการสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2557  
วันที่: 15 มี.ค. 2558  เวลา: 19:43:46
>> ผลการสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2557  
วันที่: 15 มี.ค. 2558  เวลา: 19:43:13
>> สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานไม้ งานเกษตรและรถจักรยานยนต์  
วันที่: 17 ก.พ. 2558  เวลา: 13:28:47
>> รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประกอบอาหารกลางวัน  
วันที่: 03 ต.ค. 2557  เวลา: 11:38:58
>> ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งแม่บ้าน(ต่อ)  
วันที่: 30 ก.ย. 2557  เวลา: 12:06:27
>> ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งแม่บ้าน  
วันที่: 30 ก.ย. 2557  เวลา: 11:22:25
>> ตัวอย่างสรุปโครงการ  
วันที่: 25 ส.ค. 2557  เวลา: 19:27:03
>> วิธีการอัพเดทชื่อนักเรียน โปรแกรม ปพ.5 ปี 2557  
วันที่: 13 ส.ค. 2557  เวลา: 15:55:46
 
 
 
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสวง  กองจักร
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  แบบสำรวจเว็บไซต์
คุณคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียน
ควรที่จะปรับปรุงในเรื่องใดมากที่สุด
  

รวม Link
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 
 
Copyright © baandiochaang school 2013
250 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โทร: 053-605936