Untitled Document
   
 

[การทดสอบด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 ป.ุ6]

[ไฟไหม้บ้านนักเรียน]

[เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี]

[ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนบ้านดอยช้าง]

[โรงเรียนบ้านดอยช้างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2557]

[โรงเรียนบ้านดอยช้าง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ]

[โรงเรียนบ้านดอยช้าง จัดกิจกรรม กินหอม ต๋อมม่วน สามสัมพันธ์ดอยช้าง ครั้งที่1 โดยมีหน่วยงานต่างๆที่อยู่บนดอยช้างเข้าร่วมกิจกรรม ]

[นายนายจรัญ แจ้งมณี รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ]

 
>> ตัวอย่างการใส่ข้อมูลสรุปตามมาตรฐาน  
วันที่: 24 มี.ค. 2557  เวลา: 15:42:00
>> ฟอร์มสรุปตามมาตรฐานใหม่ ให้ส่งวันที่ก่อนวันที่ 27 ที่ครูทินกร   
วันที่: 24 มี.ค. 2557  เวลา: 15:39:25
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน  
วันที่: 24 มี.ค. 2557  เวลา: 15:37:41
>>   
วันที่: 11 มี.ค. 2557  เวลา: 13:29:03
>> ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ถูกไฟไหม้  
วันที่: 05 มี.ค. 2557  เวลา: 08:47:59
>> ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน  
วันที่: 23 ม.ค. 2557  เวลา: 11:46:24
>> ตัวอย่างผลการดำเนินงาน  
วันที่: 14 ธ.ค. 2556  เวลา: 15:00:13
>> แบบฟรอมส่งเอกสารหลักฐานมาตรฐาน  
วันที่: 13 ธ.ค. 2556  เวลา: 08:03:25
>> facebook โรงเรียนบ้านดอยช้าง  
วันที่: 25 พ.ย. 2556  เวลา: 10:56:26
>> หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอยช้างปรับปรุง2556  
วันที่: 27 ก.ย. 2556  เวลา: 09:52:41
 
 
 
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอินสอน   กันนา
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  แบบสำรวจเว็บไซต์
คุณคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียน
ควรที่จะปรับปรุงในเรื่องใดมากที่สุด
  

รวม Link
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
คน
 
 
Copyright © baandiochaang school 2013
250 หมู่ 3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โทร: 053-605936